Helaas starten wij dit seizoen niet, wanneer er wel gestart kan worden laten wij dit weten!!

De Stichting Nazorg Veenendaal wil vanuit een protestants christelijke overtuiging verdere scholing en vrijetijdsbesteding bevorderen. Het is bedoelt voor hen die dat nodig hebben of graag willen en wonen in Veenendaal of omliggende plaatsen.