ANBI

Financieel jaarverslag 2020 Downloaden

Financieel jaarverslag 2019 Downloaden

Financieel jaarverslag 2018    Downloaden

Financieel jaarverslag 2017    Downloaden

Financieel jaarverslag 2016    Downloaden

Financieel jaarverslag 2015    Downloaden

Financieel jaarverslag 2014     Downloaden

Financieel jaarverslag 2013     Downloaden

Financieel jaarverslag 2012     DownloadenBijlage Tabel 1
Downloaden

Stichting Nazorg Veenendaal
p/a Schimmelpennickstraat 14
3904 HA Veenendaal

Fiscaal nummer; 8001.14.498
KvK Utrecht 358567-41180244


Activiteiten adres
De Windroos, Noorderkroon 97, 3902 VC Veenendaal

Bestuurders
Voorzitter. J.C.Scheer De Brinken 7 3901 KV Veenendaal
D.B. /secretaris . Jose Moret De eendracht 8 3901 ST Veenendaal
D.B. / organisator. T. De Kievid Marsmanlaan 80 3906 XH Veenendaal
Penningmeester. E. Rechterschot Schimmelpennickstraat 14 3904 HA Veenendaal

Beleidsplan van 2016 t/m 2020
Doel & activiteiten

Wij zijn een stichting, die vanuit een protestants christelijke overtuiging, zorgen voor verdere scholing en vrije-tijdsbesteding van verstandelijk gehandicapten in Veenendaal en omgeving. Tijdens het schoolseizoen verzorgen wij elke maandagavond, educatieve lessen waar zelfredzaamheid, respect voor elkaar, samenwerken en sociale vaardigheden voorop staan. Enkele activiteiten zijn: rekenen, taal, schrijven, lezen, lezen, computeren gymnastiek en handvaardigheid. Ook doen wij projecten om te leren samenwerken en elkaar te leren respecteren en samen een gezamenlijk doel te bereiken. Voorbeelden zijn kleine gerechten maken, creatief met groen en ook bewegen op muziek. Kortom wij verzorgen een leerzame gezellige avondschool waar, zoals wij dat ervaren, altijd weer halsreikend naar uitgezien wordt. Dit doen wij al meer dan vijftig jaar!
Op dit moment komen er 25 tot 35 personen per avond. De verzorging van die avonden ligt in handen van vrijwilligers en professionals, die dit allen met liefde doen.


Promotie
Wij proberen nog meer mensen, in Veenendaal en Omstreken te bereiken om aan die avonden deel te nemen. Dit willen bereiken door middel van flyer acties onder de doelgroep. Ook tonen wij op enkele scholen in Veenendaal een DVD van de avondschool om zo jongere mensen bekend te maken met de mogelijkheden welke de avondschool biedt.


Fondswerving
Jaarlijks worden wij gesteund door de Gemeente Veenendaal middels een subsidie. ook krijgen wij donaties van de diaconieën en kerken en een subsidie (projectbasis) van Handicap.nl. Soms voor extra inkomsten een sponsor actie zoals in geval van ons 50 jarig jubileum het afgelopen jaar (2015). Dit zijn helaas uitzonderingen. In het algemeen is het moelijk om aan fondsen te komen.


Fondsen besteding
Wij laten deze fondsen zo veel ten goede komen aan de activiteiten, echter er zijn de laatste jaren veel zaken waarvoor betaald moet worden, voorbeelden zijn uiteraard de kosten die de vrijwilligers, docenten, maken, de huur van gymzaal, administratiekosten van de accountant, daarnaast veiligheidskostencursus nl. BHV cusrus (veiligheid staat bij ons hoogin het vaandel), verzekering, KvK kosten en omdat er achtergrond muziek gespeeld wordt, zijn we ook door Sena aangeslagen bij te dragen. Kortom kosten waar wij niet onderuit kunnen.


Beloningsstructuur
Alle medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers en ontvangen geen loon.
• De vrijwilligers/docenten ontvangen wel een onkostenvergoeding. Dit is een vast bedrag per jaar welk twee maal per jaar wordt uitgekeerd (zie bijlage tabel 1).
• De vrijwilligers/bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.
Gelden die overblijven worden op de spaarrekening van onze stichting gestort. Totdat deze nodig is om nieuwe activiteiten te financieren.